Ukratke informacije o InFace Invest Group kompaniji :

✅💰 SFT21 SFT21 je brand, naziv naše poslovno-društvene zajednice koja je osnov našeg franšiznog poslovanja. Naši članovi – franšizeri unutar te zajednice imat će na raspolaganju korištenje naše društvene mreže “SFtoYou“ i sudjelovati u razvoju našega WebShop-a a samim tim će imati mogućnost dodatne zarade. Na više načina, članovi će moći koristiti našu kripto valutu kao platežno sredstvo unutar sistema i imati će pravo sudjelovanja u razvoju svakog investicijskog projekta kojeg kompanija InFace Invest Group namjerava pokrenuti.

✅💰 KRIPTO VALUTA Naša kriptovaluta bit će javna i vrlo upotrebljiva. O njoj je prerano objašnjavati jer donosimo nešto novo u svijetu kriptovaluta, što će dovesti do njene šire upotrebe. Suvlasnik kompanije Zoran Lazarević, poslije 25 godina educiranja na internetu o internet poslovanju, jedan je od rijetkih ljudi na svijetu sa velikim sveobuhvatnim znanjem u IT tehnologijama. Mogu reći da sam sretan da imam tu priliku nešto i naučiti.

✅💰 DRUŠTVENA MREŽA “SFtoYOU“ Naša društvena mreža, koja je u fazi izrade (mnogi naši članovi su imali priliku je vidjeti, kako će ona izgledati) zvat će se “SFtoYou“. To će biti društvena mreža u mnogočemu slična Facebook-u ali u mnogočemu naprednija i modernija po mnogim funkcionalnost-ima s obzirom da imamo oko 200 plugin-ova koje Facebook nema. Pored toga naša društvena mreža generirati će profit prodajom reklamnog prostora, oglašavanjem i na još mnoge druge načine ali što je najbitnije, profit koji će kompanija ostvarivati, raspoređivati će se se među našim članovima na unaprijed definiran način. Taj profit koji će nam generirati društvena mreža mi ćemo dijeliti sa svojim članovima dok kod drugih društvenih mreža profit zadržavaju isključivo vlasnici tih društvenih mreža. ČUDESNO!!

✅💰 WEB SHOP Naš web shop će uglavnom funkcionirati poput svakog drugog web shopa ali uz određene funkcionalnosti koje danas niti jedan, ponavljam niti jedan drugi svijetski web shop ne nudi. Naši zaposleni stručnjaci koji su zaduženi za marketing svakodnevno će kontaktirati stotine prodavača proizvoda i usluga, koji već prodaju svoje proizvode/usluge na drugim shop-ovima (eBay, Amazon, AliExpressu…) kako bi im ponudili da po povoljnijim uvjetima prodaju svoje proizvode/usluge i na našem web-shopu.

✅💰 INVESTICIJSKI PROJEKTI Kao što i sam naziv naše kompanije govori “InFace INVEST Group“ uz sve gore navedeno, kompanija Inface Invest Group ima u pripremi određeni broj VLASTITIH investicijskih projekata koje će zasigurno odraditi kada za to dođe vrijeme da i ne govorimo o programu koji je smišljen za pomoć u razvoju “start-up“ kompanija… S obzirom da je naša priča kompleksna i kao takva obuhvaća više zasebnih projekata, nemoguće je letimičnim pregledom ustanoviti što i kako radimo. Upravo smo zbog tog razloga svakom našem članu – korisniku dali 90-to DNEVNU GARANCIJU kako bi u tom periodu istražili i proučili sve što bi ih moglo interesirati i kako bi potom donijeli vlastitu odluku. Uspjeh pojedinca u našem sistemu je rezultat sinergijskog rada svakog pojedinog člana naše kompanije što nikada ni jednoj kompaniji prije nas nije uspjelo – stvoriti zajednicu u kojoj nema crossline-a i u kojoj svi članovi rade na ostvarenju jednog te istog cilja.

Ostale članove naše kompanije i njihova svjedočanstva možete vidjeti na našem kompanijskom Youtube kanalu

OVDJE

InFace Invest Group Ltd – Kompanija posvećena Vašem uspjehu

Zašto čekati? Ako nema rizika?

Ispunite kontakt formu ako želite vidjeti detalje

Vaši podaci su zaštićeni
  Poštujemo Vašu privatnost